Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „Rozporządzenie” informuję, jak poniżej

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamadoor Spółka Jawna Ryszard Karoń, Robert Raszyński w Poznaniu, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 44A, NIP 7822550144,
•  Kontakt do Administratora ochrony danych w Kamadoor Sp.j można uzyskać pod adresem e – mail: robertkamadoor@wp.pl tel.: +48 61 670 36 05,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Pani/Pana dane osobowe przesyłane w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem bądź włączenia Pana/Pani w proces rekrutacyjny. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie bądź bak możliwości włączenia Pana/Pani w proces rekrutacyjny.

Do rejestrowania Pani/Pana historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.